Startsida

EN LEDANDE ROLL FÖR EN SÄKER OCH HÅLLBAR ELFÖRSÖRJNING

  • Årets resultat uppgick till 552 mnkr
  • Investeringarna uppgick till 1 469 mnkr
  • Räntabiliteten på justerat eget kapital uppgick till 5,2 %
  • Skuldsättningsgraden uppgick till 62, 4 %
  • Antalet anställda vid årets slut var 599

Webbversionen av Svenska kraftnäts årsredovisning lyfter fram ett urval av årets rapport. Du kan ladda ner den kompletta årsredovisningen som PDF där förutom informationen på denna webbplats också finns t.ex. räkenskaper och noter, bolagsstyrningsrapporten och revisionsberättelsen.

Ladda ned den fullständiga PDF:en